Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Registrácia chovu ošípaných kvôli šíreniu afrického moru ošípaných

 13.10.2020

Oznam pre chovateľov ošípaných - registrácia chovu

Vážení obyvatelia obce Drienovec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie oznamuje:

  

V okrese Košice - okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto opätovne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráci svojho chovu (aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne najneskôr do 23.10.2020 na RVPS Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgnán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400,- EUR.

Zároveň odporúčame, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t. č. 055/622267 kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzroky z ošípanej zabitej na domácu zabíjačku a vzorku odovzdať na RVPS Košice - okolie. "

  

Oficiálny oznam - kliknite pre stiahnutie  

  

Ostatné:

Nahlasovnaie uhynutých a chorých ošípaných - kliknite pre otvorenie


1 2 3 >