Kontakty

Toto webové sídlo www.obecdrienovec.eu spravuje Obec Drienovec je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Drienovec

Adresa:
Obecný úrad Drienovec
Drienovec 368
044 01 Drienovec

IČO: 00324108
DIČ: 2021235909

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 2423
Rozloha: 2807 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1335

Starosta: starosta@drienovec.sk

Sekretariát: 

Tel.: +421 55 460 22 02

E-mailobec@drienovec.sk

Kompetencie:
Obec Drienovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec DrienovecSpoločný stavebný úrad, Hviezdoslavova  30, 045 01 Moldava nad Bodvou

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk