Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 296)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
33/11/23 Grantový účet Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
32/11/23 Konvektomat elektrický Odb.: Obec Drienovec
Dod.: GASTMA s.r.o.
15 866.40 €
31/11/23 rekonštrukcia strechy budovy súp. č. 366 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: bring s.r.o.
18 605.87 €
30/11/23 Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Generali Poisťovňa
722.78 €
29/10/23 Dodávka vody Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VVS a.s
0 €
28/10/23 zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Patria n.o.
0 €
27/10/23 chodník na cintorín Odb.: Obec Drienovec
Dod.: K&M&D, s.r.o.
11 054.45 €
25/10/23 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0 €
15/06/2023 verejné osvetlenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
0 €
24/10/2023 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0 €
23/10/2023 lízing mot. vozidla Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
0 €
22/10/2023 nové osobné motorové vozidlo Odb.: Obec Drienovec
Dod.: EUROMOTOR PLUS, k.s.
22 438 €
21/10/2023 Chodník na cintoríne Odb.: Obec Drienovec
Dod.: K&M&D, s.r.o.
12 047.28 €
20/06/2023 služby elektronického bankovníctva Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
19/06/2023 dotácia z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie SOM Drienovec
Dod.: Obec Drienovec
2 000 €
18/06/2023 dotácia z rozpočtu obce Odb.: Milan Lukács
Dod.: Obec Drienovec
2 000 €
16/06/2023 nájom nebytových priestorov Odb.: Mariášový klub
Dod.: Obec Drienovec
220 €
15/06/23 služby osvetlenia Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
1 300 €
15/05/2023 dar Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
0 €
14/05/2023 Úrazové poistenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Generali Poisťovňa
414.42 €
Generované portálom Uradne.sk