Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Nájom nebytových priestorov Odb.: NOVA TRAINING, s.r.o.
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mesto Moldava n/B
0.00 €
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Natur -Pack, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019/2020 Odb.: Mesto Moldava nad Bodvou
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
Músor rendezés Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Humorszerviz
800.00 €
Poskytovanie terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: TAMYREX s.r.o.
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Údržba verejnej zelene Odb.: NOVA TRAINING, s.r.o.
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
prevádzkovanie VK Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí webstránky Odb.: Obec Drienovec
Dod.: webex.digital s.r.o
0.00 €
zodp. za škodu spos. mot. voz. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Fura s.r.o. objemný, stavebný odpad Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
Biznis Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSE
0.00 €
legislatívne zmeny v zákone o odpadoch Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Natur -Pack, a.s.
0.00 €
právne poradenstvo Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Judr.Jozef Sotolař
0.00 €
Poskytovanie ochr. obj. MŠ Drienovec 313 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
poskyt. techn. ochrany obj. Ocú Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
mobil 0902898806 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
mobil 0903725055 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Sim karta Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Aplikácia §10 zákona č. 417/2016 Z.z. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0.00 €
vystúpenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Csocsesz predukció
0.00 €
Dotácia CVČ Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mesto Moldava n/B
0.00 €
Prevádzkovanie verejnej kanal. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0.00 €
bankové produkty Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
Vysporiadanie pozemkov v margin. róms. komunitách Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
prevádzkov. kanal. ČOV Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Škoda sposob. prevádz. mot. voz. súbor voz. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Drienovec
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0.00 €
veterin. asanácia Odb.: Obec Drienovec
Dod.: TD s.r.o.
0.00 €
Prešetr. nel. skládky Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Advokátska kanc.J&J Partners s.r.o.
0.00 €
budovy ocú Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Multif. ihrisko Odb.: Obec Drienovec
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
0.00 €
Traktor havar.post. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
pronar - príves havar. poist. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Oprava fasády 8.b.j. nizší štand. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Suprako s.r.o
0.00 €
Oprava kanal. trasa A Odb.: Obec Drienovec
Dod.: MP KANAL service s.r.o.
0.00 €
Tovar pre str. zar. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ryba Košice spol.s.r.o.
0.00 €
Divadelné predstavenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Divadlo Thália Színház
0.00 €
MK pri cintoríne Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Podpora vyspor. pozemkov v margin. róms. komun. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
pre rímsko kat. farnosť Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drienovec
0.00 €
nakl. s odpami z obalov Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Natur -Pack, a.s.
0.00 €
Výmena okien a dverí na dome smútku Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Čebreňak Vladimír
0.00 €
Bočné opl. cintor. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Profil INVEST NINE s.r.o.
0.00 €
Ochrana osob. ôdaj. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Osobnýudaj.sk s.r.o.
0.00 €
MK Drienovec od kost. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Cvrček Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mesto Moldava n/B
0.00 €
Spolupr. zmluvn. strán Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovenské štrkopiesky s.r.o.
0.00 €
Aktivačné práce HN Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0.00 €
zákonné poist. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
prevadzk. verejn. kanal. 2017 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Poist. zodp. spos. prevadz. mot. voz Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Audit Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gemer Audit
0.00 €
poistenie súboru mot. vozidiel -zodpov. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
osobné mot. voz. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: ČSOB Leasing a.s.
0.00 €
Knihy 20 ks Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Dr.Ing. Augustín Koteles
0.00 €
právn. služ. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Advokátska kanc.J&J Partners s.r.o.
0.00 €
k zmluve o poskytovaní právnych služieb Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Judr.Jozef Sotolař
0.00 €
stavebný dozor - prístavba ZŠ Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ing.Waldemar Vislay
0.00 €
povinná výbava Odb.: Obec Drienovec
Dod.: 3H AUTO s.r.o.
0.00 €
predaj nehnutelnosti Odb.: Robert Grega
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Drienovec-MK Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Na opravu vnútorného oplotenia okolo kostola Odb.: Rímsko katolicky farský úrad
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
pozemok Odb.: Robert Grega
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Prístavba ZŠ Drienovec Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Suprako s.r.o
0.00 €
Národný projekt - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
prenájom nehnuteľností Odb.: Adriana Drága
Dod.: Obec Drienovec
623.20 €
Dodávka , mont. rezných čerp. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Dotácia na cvrček Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mesto Moldava n/B
0.00 €
Traf. stan. vedenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
0.00 €
Audit Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Egromed Poliklinika, s. r. o.
0.00 €
trafostanica TS0255-0005 a nadzemné vedenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
0.00 €
8 podper. stlp. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
0.00 €
Záujmové vzdel. detí Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Obec Buzica
0.00 €
viaz. intern. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
viaz. telef. príp. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
studená str. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: PT, s.r.o.
0.00 €
Kult. vystúp. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Humorszerviz
0.00 €
Dotácia -Cvrček Moldava n/B Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mesto Moldava n/B
0.00 €
Verejn kan. ČOV Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Kamenivo Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Bezbarierový vstup do Ocú Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Suprako s.r.o
0.00 €
Aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0.00 €
linky MŠ, Ocú Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telefon mobil Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Kamenivo USS Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Vypr. Prevádzk. poriaku verejn. kanal. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Metrologické over. merného zar. ČOV Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Tovar pekár. HN Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Damys s.r.o.
0.00 €
BTS v oblasti BOZP Odb.: Obec Drienovec
Dod.: D.S.Group s.r.o.
0.00 €
UP Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavbya regionálného rozvoja SR
0.00 €
poskytovanie služieb a produktov Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VAŠA Slovensko s.r.o.
0.00 €
Prenáj. kult. šport. areálu Odb.: Šimko Ladislav
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov,odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Natur -Pack, a.s.
0.00 €
Sanitárna technika Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Johny Servis
0.00 €
MDD disciplíny Odb.: Obec Drienovec
Dod.: LARP klub Košice o.z.
0.00 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Verejný prens prostr. rozhlasu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovgram
0.00 €
plnenie úloh technika P Odb.: Obec Drienovec
Dod.: D.S.Group s.r.o.
0.00 €
Telef. 0554607256 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telef. 0554899357 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telef. 0554899356 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o zriad. vecn. bremena Odb.: Obec Drienovec
Dod.: VSD
0.00 €
Oprava schodov pri Ríms. kat. kost. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Aspepkt Rožňava sr..
0.00 €
Bezbarierový vstup do budovy Ocú Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Suprako s.r.o
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného naklad. s odpadmi z obalov Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Natur -Pack, a.s.
0.00 €
Skup. uraz poist. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Generali poist.a.s.
0.00 €
Výkon činnostivo verejn. obstar. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Autorita s. r. o.
0.00 €
Digit. systém hrobových miest Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Pavol Halanda
0.00 €
Prevádzk. verej. kanal. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Audit Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gemer Audit
0.00 €
Prima banka - bežný účet Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dodávka a montáž Kamerového systému Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Z K Tech s.r.o.
0.00 €
Nákl. príves Pronar T 663/2 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Traktor Zetor Proxima 90 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Sanácia miesta s nez. umiest. odpadom Odb.: Obec Drienovec
Dod.: EURO-recykling s. r. o.
0.00 €
Poist. majetku a zodpov. za škodu -Zberný dvor Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Združ.poist.maj. Zberný dvor Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Komunálna poisť.
0.00 €
Osobné mot.vozidlo Suzuki Jimny Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Karol Balogh
0.00 €
Staveb. úprava na kult.šport. ar. pri obecn. úrade Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Škorec plus s.r.o.
0.00 €
Software OK-soft Odb.: Obec Drienovec
Dod.: OK SOFT s.r.o.
0.00 €
Odchyt túl. psov ,umiestn do karant. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Sloboda zvierat
0.00 €
použ.oper.štát. map.diela Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Dodavka inter.tabule MŠ Odb.: Obec Drienovec
Dod.: IQTECH-Peter Ouzký
0.00 €
Vykonanie auditu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gemer Audit
0.00 €
Zmluva o zmene množstva tovaru Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Zast. súdného sporu Mgr. Vokálová a spol voči obci Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Judr.Jozef Sotolař
0.00 €
telefon , int. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Prísp. na činnost Cvrčk-podpora deti Drienovca Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mesto Moldava n/B
0.00 €
služba verejn. obst. a elektron. trhov. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Autorita s. r. o.
0.00 €
Divadelné predstavenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Divadlo Thália Színház
0.00 €
Oprava mistn. kom.na parc.2332 v dlžke 210m Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Oprava kan. na úseku A na dlžke 218m Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Suprako s.r.o
0.00 €
Vypracovanie Územného plánu obce Drienovec Odb.: Obec Drienovec
Dod.: ARKA archit. kanc.
0.00 €
Aktualne verzie prog. vybav. IVES Odb.: Obec Drienovec
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Tovar - kamenivo Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Poskytovanie služieb - telekomunikačné služby Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
Ochrana objektu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Ochrana objektu MŠ Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva za vykonávanie verejného obstarávania Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ing. Juraj Miškovič
0.00 €
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Egromed Poliklinika, s. r. o.
0.00 €
Faktúra za elektroinštalačné materiály Odb.: Obec Drienovec
Dod.: INkom spol.sr.o.
0.00 €
Zmluva o dodanie elektroinštalačných materiálov Odb.: Obec Drienovec
Dod.: INkom spol.sr.o.
0.00 €
Zdravotné služby Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Egromed Poliklinika, s. r. o.
0.00 €
Zmluva - kultúrne predstavenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Divadlo Thália Színház
0.00 €
Kamenivo Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájom budovy č.13 Odb.: Ladislav Valkay
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Eva Lukáčová zml. o nájme bytu Odb.: Eva Lukáčová
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Mikuláš Horváth st. zml. o nájme bytu Odb.: Mikuláš Horváth st.
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Mikuláš Horváth ml. zml. nájme bytu Odb.: Mikuláš Horváth ml.
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Oľga Horváthová zml. o nájme bytu Odb.: Oľga Horváthová
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Alexander Balog zml. o nájme bytu Odb.: Alexander Balog
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Vojtech Zsiga zml. o nájme Odb.: Vojtech Zsiga
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Oľga Polyaková zml. o nájme Odb.: Oľga Polyaková
Dod.: Občinske zdr.LPSI
0.00 €
Štefan Horváth zml. o nájme Odb.: Štefan Horváth
Dod.: Obec Drienovec
0.00 €
Dodanie plynu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: RWE GAS Slovenskos.r.o.
0.00 €
prevadzk. ver. kan. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
predaj školsk. potr. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mita plus s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dodaní tovaru Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Zmluva o dodaní kameniva Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Zmluva o doplnení množstva sortimentu Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Dodávka kameniva Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Oprava časti chodníka, oprava výtlkov Odb.: Obec Drienovec
Dod.: ETK s,r,o,
0.00 €
Prevod do vlastníctva PC Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.00 €
Dodávka kameniva Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Dodávka a montáž čerpadla - ČOV Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
vedlajší produkt ocele Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Oprava chodníka Odb.: Obec Drienovec
Dod.: ETK s,r,o,
0.00 €
Metrologické overenie merného zar. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
987.20 €
Oprava miestn kom. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
Oprava miestnej kom. parc.č.530/27 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Cesty Košice s.r.o.
0.00 €
Tovar - frakci 8/32 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Licencia Odb.: Obec Drienovec
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Poskytovanie technickej služby Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Bari Electronic, s.r.o.
0.00 €
Tovar - frakcia 8/32 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: USSteel s.r.o Košice
0.00 €
Prevádzkovanie kanalizácie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
0.00 €
Poskytnutie údajov zo súborov katastra Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Školské potreby pre hmotn núdz. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mita plus s.r.o.
0.00 €
Dodanie tovaru pre akt.práce Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Pavol Bugár
0.00 €
výška úveru Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Forma menších obec. služ. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Real.akt.prác Odb.: Obec Drienovec
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Audit Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gemer Audit
0.00 €
Terenná soc práca Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Fond socialného rozvoja
0.00 €
Dodávka a montáž čerpadla do ČOV Odb.: Obec Drienovec
Dod.: W control sr.o.
1697.40 €
Dodávka notebookov a tlačiarne Odb.: Obec Drienovec
Dod.: IQTECH-Peter Ouzký
3765.00 €
Ter.soc. práca Odb.: Obec-ZŠ Drienovec
Dod.: Fond socialného rozvoja
1476.22 €
Zhotovenie stavby-stav.práce Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Vamax-x s.r.o.
428698.80 €
Technológia Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Vamax-x s.r.o.
147600.00 €
dodávka techn. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Vamax-x s.r.o.
147600.00 €
Dodávka techn zariad. Zberný dvor Drienovec techn. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Vamax-x s.r.o.
147600.00 €
odpredaj pozemku 47m2 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Margita Bobrová
94.00 €
Oprava MK na parc.2345 - smer dr.kúp. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Cesty Košice s.r.o.
14508.00 €
Zberný dvor Drienovec Odb.: Obec-ZŠ Drienovec
Dod.: Vamax-x s.r.o.
428698.80 €
Oprava miestnej komun na parc.2342 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Strabag s.r.o.
23212.80 €
stavebný dozor -Zberný dvor Drienovec Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ing.Emil Belo AQUA
0.00 €
Oprava strechy 8 b.j. s nižším štand. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Suprako s.r.o
0.00 €
Externý manažment Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Grem Tech s.r.o.
0.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a. s.
44.46 €
Výspravky miestných komunikácií Odb.: Obec Drienovec
Dod.: ETK s,r,o,
0.00 €
Zhotovenie projekt. dokum. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Prakostav spol.sr.o.
0.00 €
výmena okna a dverí Odb.: Obec-ZŠ Drienovec
Dod.: Stonexpert s.r.o.
1630.80 €
hrobové miesta Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Pavol Halanda
0.00 €
Zberný dvor Drienovec Kód ITMS 24140110257 Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ministerstvo ŽP SR
654078.80 €
Audit Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gemer Audit
360.00 €
Pohrebný vozík Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ľubomír Schlosár
860.00 €
pirtna tab. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Ľubomír Schlosár
330.00 €
Servisné služby Odb.: Obec Drienovec
Dod.: 2G Technologies s.r.o.
0.00 €
dodávka škols.potrieb Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Mita plus s.r.o.
0.00 €
Žiadosť do NP TSP Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Občinske zdr.LPSI
0.00 €
ˇúver Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dodanie mat.na výuku-ZŠ Odb.: Obec Drienovec
Dod.: IQTECH-Peter Ouzký
0.00 €
Audit Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gemer Audit
0.00 €
Kanal, kanal. príp. oprava čist. šachiet, s funkčnenie kan. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Gavstav s.r.o.
0.00 €
pekárenské výr. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Rokoko s.r.o
0.00 €
Interaktívna tab. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: IQTECH-Peter Ouzký
0.00 €
Material nár. aktiv.pr. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: Pavol Bugár
0.00 €
Zhotovenie asf.kob. Odb.: Obec Drienovec
Dod.: ETK s,r,o,
19871.40 €
Zhotovenie asf.koberca Dod.: ETK s,r,o,
19871.40 €