Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 194)
Názov Popis Dátum
Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 26.06.2024 Uznesenia zo zasadnutia ObZ dňa 26.06.2024 01.07.2024
Zápisnica zo zasadnutia ObZ dňa 26.06.2024 Zápisnica zo zasadnutia ObZ dňa 26.06.2024 01.07.2024
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 12.06.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 12.06.2024
Uznesenia zo zasadnutia ObZ zo dňa 10.06.2024 Uznesenia zo zasadnutia ObZ zo dňa 10.06.2024 12.06.2024
Zápisnica zo zasadnutia ObZ zo dňa 10.06.2024 - 12.06.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK 15.05.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 15.05.2024
Informácia o voľbách do Európskeho parlamentu v AJ Informácia o voľbách do Európskeho parlamentu v AJ 24.04.2024
Informácia o voľbách do Európskeho parlamentu v MJ Informácia o voľbách do Európskeho parlamentu v MJ 24.04.2024
Generované portálom Uradne.sk