Aktuality

Úradná tabuľa

História

Podľa legendy, ktorá sa dodnes zachovala, kráľ Béla IV. v r. 1241 po prehre v bitke s Tatármi pri puste Mohi prechádzal naším územím vojskom. Vojnou vysilené vojsko odpočívalo v chotári obce a občerstvilo sa drienkami a tak pokračovali v ceste domov. Tento rok obecná kronika uvádza ako rok prvej písomnej zmienky.