Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

 01.03.2021

ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje:

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania : "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto"

Dokument je dostupný na elektronicke úradnej tabuli, na stiahnutie: kliknite na tento odkaz

Oznámenie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.: 09761/2017/SŽDD/22827 zo dňa 22.03.2017, na stavbu dráhy: „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“

1 2 3 >