Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Aktualizované - všeobecné záväzné nariadenia č. 1/2020 a 2/2020

 26.08.2020

VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Drienovec a o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Drienovec


1 2 3 >