Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán sídelného útvaru Moldava nad Bodvou