Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ Drienovec

 13.07.2021

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drienovec, ktoré sa uskutoční dňa 16.7.2021 t.j. piatok so začiatkom o 16,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa

  1. určenie overovateľov zápisnice
  2. voľba návrhovej komisie

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Drienovec

4. Správa starostu obce

5. Správa hl. kontrolóra obce

6. Prerokovanie podaných žiadostí od občanov obce

7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020

8 .Rôzne

9. Schválenie uznesení zo zasadnutia OZ

10. Záver

Drienovec 13.07.2021

  


Zoznam článkov:

1 2 3 >