Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

List ministra vnútra SODB 2021

 05.05.2021

Minister vnútra

Slovenskej republiky

Roman MIKULEC

Bratislava 28. apríla 2021

Vážené dámy, vážení páni,

Každý z Vás určite zaregistroval informácie o celoslovenskom sčítaní obyvateľov 2021.

Momentálne máme za sebou on-line sčítanie, ktoré sa prvýkrát konalo elektronickou formou.

Moja súčasná výzva sa týka situácie, kedy sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám. Na splnenie sčítacej povinnosti majú tieto osoby možnosť využiť asistované sčítanie. V každej obci alebo meste sa budú nachádzať kontaktné miesta, na ktorých obyvateľovi so sčítaním pomôže asistent. Pri sčítavaní bude pomoc poskytnutá aj tým, ktorí sa nedokážu sčítať elektronicky, ani sa dostaviť osobne na kontaktné miesto. Títo občania môžu o návštevu mobilného asistenta požiadať telefonicky.

Ministerstvo vnútra SR vníma sčítanie ako veľkú výzvu pre všetkých obyvateľov. Táto situácia však vytvára priestor aj pre podvodníkov, a práve preto v rámci svojej kompetencie pristupujeme k zodpovednému konaniu. V spolupráci s hlavným organizátorom sčítania obyvateľov, Statistickým úradom SR, a partnermi, sme prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravili informačnú kampaň, ktorou chceme pomôcť ochrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patria predovšetkým osoby so zdravotným postihnutím a mnohí seniori.

Nakoľko by asistované sčítanie mohli zneužiť podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov, vytvorili sme informačné materiály s radami, odporúčaniami a postupmi pre širokú verejnosť a najmä pre ľudí, ktorí asistované sčítanie budú potrebovať. Leták je vyhotovený v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku a štvrtá verzia je tzv. ľahko čitateľná.

Prevencia kriminality je aj v tomto prípade mimoriadne dôležitá, nakoľko sa už počas elektronického sčítania vyskytlo niekoľko prípadov podvodov. Občanom, ktorí sa stanú obeťami trestného činu, okrem kontaktovania polície odporúčame, aby sa obrátili aj na informačné kancelárie pre obete trestných činov zriadené v každom krajskom meste na Slovensku, kde im pracovníci poskytnú základné informácie a usmernenie.

Najväčšia sila je v spolupráci - chcel by som Vás preto požiadať o distribúciu užitočných informácií vo forme letákov všetkými dostupnými cestami a kanálmi, ktoré vo svojej práci využívate. Spoločnou snahou by malo byť zabezpečenie čo najväčšieho dosahu a informovanie staršej generácie tou mladšou.

Veľmi si vážime Vašu pomoc.

Priložené informačné letáky na stiahnutie - kliknite na odkaz:

Slovensky

Maďarsky

Rumunsky


Zoznam aktualít: