Informácie a opatrenia kvôli pandémii spôsobenej Koronavísrusom COVID-19

 11.03.2020

Vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR:

Informácie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie Rímskokatolíckej farnosti svätého Martina v Drienovci

Usmernenie ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR

Odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Košice okolie

Prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu SR a vlády SR 

Rozhodnutie predsedu NR SR odklade volieb do samospráv a obcí

Žiadosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky 

Predĺženie núdzového stavu o 90 dní


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >