Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Archívum

  Faktúra RWE plyn
  Faktúra Fura s.r.o.
  Faktúra Kovács
  Ing.Patrik Belo
  Faktura Ing.Emil Belo
  Faktúra Petkáč
  Faktúra Skanska
  Faktúra Grem Tech s.r.o.
  Faktúra VSE
  Faktura vodné stočné 1.str.
  fakt. vodné stočné 2.str.
  faktúra učtovníctvo
  Faktúra potr.Alica -stravovacie zar.
  Faktura Noema str.zar.
  Faktura Noema str.zar.
  Faktura Noema str.zar.
  Rámcova zmluva Mita plus s.r.o
  Rámcova zmluva Mita plus s.r.o. 2str.
  Ramcova zmluva Mita plus s.r.o.3str.
  Faktura aSc Agenda ZŠ
  Faktura VSE
  Faktura Montrade s.r.o.
  Faktura Ševt a.s.
  FakturaAktiva
  Faktura 2G techn.
  Faktura RWE
  Faktura Kontrakt JMV s.r.o.
  Faktura JUDR.Sotolař
  FakturaJan Grajzel
  Faktura PD Drienovec
  Faktura T mobil
  Faktura Druskova -PO
  Faktura Eurobus
  Faktura Bc.Sabolová BP
  Faktura T
  Faktura Fura s.r.o.
  Faktura Fura s.ro
  Faktura Lom Drienovec
  Faktura Noema
  Faktura Noema
  Faktura T
  FakturaNoema s.r.o.
  Faktura Rescue team
  Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo
  Faktura T mob.
  Faktura T mob.
  Faktura poradca
  Faktura Bari-elektr.
  Faktura Aktiva
  Faktura Hatvanský
  Faktura Hatvansky
  Faktura Noema
  Faktura noema
  Faktura Kurilová
  Faktura Rokoko s.r.o
  Faktura Milk Agro
  Faktura Milk Agro
  Zmluva o dielo 1str.-Dezin
  Zmluva o dielo 2.stzr. Dezin
  Faktura Noema
  Faktura Noema
  Faktura Noema
  Faktura Alica potr.
  Faktura T
  Faktura Dezin
  Faktura Ives
  Faktura Fura
  Faktura Fura
  Faktura RWE plyn
  Faktura Eurobus
  Faktura T
  Faktura T
  Faktura Verlagdashofer
  Faktura Druskova PO
  Faktura Sabolová Bez.techn.
  Faktura Auto club
  Faktura Dobr,pož.ochrana
  Faktura W control s.r.o.
  Faktura Noema s.r.o.
  Faktura VVS
  Dohoda UPSVaR č.66/§52/2012/NP V-2 1str.
  Dohoda UPSVaR 8.str
  Zmluva o dielo p. Kovács Emil
  Zmluva odielo p.Kukác Fr.
  Zmluva o diel Bugár Pavol
  Faktura T
  Faktura T
  Faktura ZMOUB
  Faktura Lom Drienovec
  Faktura Akademia vzdel.
  Faktura Lukacs Fr.
  Supis prác Lukacs
  Faktura Kovacs Emil
  Supis prác Kovacs
  Faktura noema
  Faktura Noema
  Faktura Mita plus
  Faktura IQ Tech
  Faktura Pavol Bugár
  Faktura PD
  Faktura SOZA
  Faktura Britakov
  Faktura Milk Agro
  Faktura Milk Agro
  Faktura Mita plus sro
  Faktura Tita plus s.r.o. 1.str.
  Faktura Mita plus s.r.o. 2.str.
  Faktura Mita plus s.r.o. 3. str.
  Faktura Milk.agro
  Faktura Rokoko s.r.o.
  Faktura Kurilová
  Zmluva o dielo ETK s.r.o. 1.str.
  Zmluva o dielo ETK s.r.o. 2.str.
  Zmluva odielo ETK s.r.o. 3.str.
  Zmluva
  Faktúra
  Faktúra spp
  Faktúra fura
  Faktúra T com
  Faktura eurobus
  Faktúra lom
  Faktúra slovanet
  Faktúra zmoub
  Faktúra slovanet
  Faktúra zmoub 2
  objednávkač.1
  Faktúra raciostyl
  Objednávka č.2
  Faktúra-kareva
  Faktura-Kareva
  Faktúra -Bern.
  súpis prác
  Ševt -ZŠ
  Ševt-ZŠ pokr.
  Faktura -fura
  Noema s.r.o.-fakt.
  Faktúra-Milk-agro
  Faktúra -Milk-Agro 2
  Faktúra fura
  Faktúra -Fura
  FAkt. Trend Star -ZŠ
  Faktúra -Potr.Alica
  Fakt. Noema
  Fakt.-Noema
  faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra VVS
  Faktúra VSE
  Faktúra W-Cntrol s.r.o.
  Faktura Fura
  Faktura VSE
  Faktura Fura
  Faktura VVS
  Faktúra VVS pokr.
  Faktura S-Teams.r.o.
  Faktúra S-Team s.r.o.
  Faktúra S-Team s.r.o.
  Faktura S-Team s.r.o.
  Faktura SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra VSE
  Faktúra Kareva
  FAktúra kareva
  Faktúra Slovanet
  Faktúra T-mobil
  Faktúra T-mobil
  Faktúra Noema
  Faktúra Noema
  Faktúra Noema
  Faktúra pož.t.
  Faktúra BOZP
  Faktúra Inkom
  Faktúra LIM PO s.r.o
  Faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra Lom
  Faktúra -poradca
  Faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Faktúra SPP
  Objednávka
  Objednávka
  Objednávkač.6
  Zmluva o dielo 1/2011
  Pokračovanie zmluvy
  Faktúra Noema
  Faktura Noema
  Faktúra Noema
  Faktúra potr.
  Faktura Activa
  Faktúra JuDr Sotolář
  Faktúra FURA
  Faktúra T-com
  Faktúra T-com
  Faktúra T-com
  Faktúra Eurobus
  FAKTúRA-kareva
  Faktúra -Mesto Moldava n/B
  Faktúra Suprako s.r.o.
  Faktúra Mevako
  Faktúra -Suprako
  Kúpná Zmluva
  Pokračovanie
  Pokračovanie
  Fura -faktúra
  Faktúra -Jozef Kardoš
  Zmluva o účte Dexia
  Zmluva o účte -pokračovanie Dexia
  Faktúra VSE
  Faktúra Fura
  Objednávka 7/2011
  Zmluva o prenájme
  Zmluva o prenájme -pokračovanie
  Faktúra Alex kovový,školský náb.
  Dodatok zmluvy
  Dodatok zmluvy -2str.
  Dodatok zmluvy-3str.
  Objednávka 8
  Faktúra SPP -ZŠ
  Zmluva o Dexia Komun. úvere č.03/013/11
  Zmluva str.2
  Zmluva str.3
  Zmluva str.4
  Zmluva str.5
  Zmluva str.6
  Zmluva str.8
  Zmluva str.7
  Zmluva str.9
  Zmluva str.10
  Zmluva str.11
  Zmluva str.13
  Zmluva str.12
  Zmluva str.14
  Zmluva str.15
  Zmluva str.16
  zmluva zs dvor1
  Zmluva str.17
  Faktura -Fura
  zmluva zs dvor1 str.2
  Zmluva zs dvor1 str.3
  Zmluva Zs dvor 2
  Zmluva ZS dvor2 str.2
  Zmluva W control
  Zmluva ZS dvor2 str.3
  Zmluva W control str.2
  Zmluva W control str.3
  zmluva chodník viacúčel.ihr.
  Zmluva chodník viacúč.ihr.ZŠ 2.str.
  Faktúra VSE
  Faktúra ETK s.r.o.
  Faktúra Fura s.r.o.
  Zálohová fakt. W controls
  Faktúra RWE-plyn
  Faktura Skanska-reg. centra obce Drienovec
  Faktura stav. dozor -reg.cenra obce Drienovec
  Faktura Ing. Fabry - verej.obs.
  Faktúra -Detonics-Feher
  Faktúra RWE-plyn
  Faktúra - FURA
  Faktúra -W control
  Zmluva o dielo úprava dvora ZŠ
  Zmluva o dielo úprava dvora ZŠ 2.str.
  Zmluva o dielo úprava dvora ZŠ 3.str.
  Zmluva-derat.,dezinf.,dezinsek. 1 str.
  Zmluva dezinf.,dezins., derat. 2 str
  DEZIN 3 str
  Faktúra Eurobus-záj.
  Faktúra Suprako s.r.o.
  Faktura -Bernik revizie
  Faktura ET K s.r.o.
  Faktúra Fura s.r.o.
  Faktura Bugar Pavol Turna n/B
  Faktura RWE na zemnz plyn
  Zmluva o dielo-oprava opl.ZŠ
  Faktúra P.Bugar
  Faktúra Skanska a.s.
  Faktura RWE -plyn
  Faktura Fura
  Zmluva-Britakov
  Faktúra Suprako s.r.o.
  Faktúra IQ Tech
  Faktura RWE-plyn
  Faktura -Fura
  Faktura IQTECH
  Faktura - Drevokom
  Faktura Grem Tech
  Faktura Grem Tech
  Faktura Skanska
  Faktura LIM PO
  Faktura P. Bugar