Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Základná škola

Riaditeľka školy:Ing.Viera Juhászová
Adresa: Drienovec 44

Kontakt: 055 / 460 72 56,0903655220

 

 

 


 

História

Podľa záznamov v obecnej kronike z r. 1806 bola pôvodne v obci zriadená cirkevná škola, ktorá v r. 1900 bola zoštátnená. V r. 1901 sa zriaďuje štátna detská opatrovňa. Jej prvou učiteľkou bola Alžbeta Majorošová, ktorá pôsobila v obci 35 rokov. Nová budova školy bola postavená v r. 1900. V r. 1946 opatrovňa bola premenená na materskú školu a ľudová škola na národnú, s ročníkmi 1 až 5 a vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci vyšších ročníkov navštevovali národnú školu v Moldave nad Bodvou.

 

Národná trieda s vyučovacím jazykom maďarským sa opäť otvára v septembri 1950. V r. 1965 zaniká pre malý počet zapísaných detí do tried. Rodičia, ktorí chceli aby ich deti navštevovali základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, posielajú svoje deti do Moldavy nad Bodvou. Pre rómskych spoluobčanov sa v 80- tych rokoch 20. storočia zo štátnych prostriedkov postavila moderná budova školy, v ktorej bola zriadená materská škola a osobitná trieda základnej školy. Zač. 90-tych rokov niektorí rómski spoluobčania si demokraciu vysvetľovali svojským spôsobom. Počas letných prázdnin s nasťahovali do priestorov budovy školy so svojimi rodinami. V súčasnom období v nej žije 31 občanov a k budove pristavali rôzne chatrče. Z dôvodu pomerne nízkej populácie miestneho obyvateľstva, triedy základnej školy vo väčšom počte navštevujú rómske deti. Z toho dôvodu rodičia už takmer 10 rokov svoje deti nosia do moldavských škôl.

ZŠ Drienovec od 1.9.2013 má právnu subjektivitu, je plne organizovaná. ZŠ má ročníka od 1-4r. a 5-9 r. a ďalšie špecialne triedy.
Vyučovanie prebieha v troch budovách, v hlavnej budove pod súp.číslom 44 a v elokovaných pracoviskách pod súp. číslom 264,
265. Škola má vybudované aj multifunkčné ihrisko .
Podrobné informácie o ZŠ Drienovec nájdete na stránke www.zsdrienovec-edupage.org

 
Riaditelia ZŠ:
Balla István, Letrai Béla, Balogh Mihály, Szakács Mihály, Lukacs Dezsö, Jablonsky Ottó

Riaditelia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským:
Štefan Košč, Jozef Ujlaky, Ottó Jablonsky, Pavol Kraus, Mária Derjanová, Jozef Černo, Helena Szaniszlová, Mária Derjanová, Mgr. Katarína Tompošová,Ing.Viera Juhászová