Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Oprava miestnej kom. na parc. č 2332 kat.území Drienovec. Vyhotovený výkaz-výmer

Oprava kanalizácie na úseku A na dlžke 218m od s.č.91-107 . Výkaz -výmer.

Dokumenty na stiahnutie

Stavebné úpravy kult.-šport.areálu pri obecnom úrade
Stavebné úpravy kult.-šport. areálu pri obecnom úrade
(20.09)
(kb)
Správa o zák. -Sanácia miesta s nezák. umiestn. odpadom v obci Drienovec
Správa o zák. - Sanácia miesta s nezákonne umiestn. odpadom v obci Drienovec
(21.49)
(kb)
Správa o zákazke - Osadenie kamier zo zázn. zar. a kábelážou
Správa o zák. - Osadenie kamier zo zázn. zar. a kábelážou
(18.31)
(kb)
Referencia zákazka Stavebné úpravy kult. šport.areálu pri Ocú
Referencia zákazka Stavebné úpravy kult.šport.areálu pri Ocú
(30.89)
(kb)
(373.25)
(kb)