Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Naše kostoly

Klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Martina

Bol postavený v rokoch 1775 - 1780. V spisoch Spišskej Kapituly v roku 1595 sa spomína, že na mieste terajšieho kostola stála kaplnka zasvätená Najsvätejšiemu Telu Krista Pána.
Kostol je jednoloďová stavba s presbytériom so segmentovaným uzáverom a do štítového priečelia stavanou vežou.
Na západnej strane kostola je murovaný chór s kovanými mrežami. Kostol je ohradený múrom s klasicistickou kovanou bránou.
Počas II. svetovej vojny bol veľmi poškodený, potom obnovený, ale bez pôvodnej veže. Obnova veže sa uskutočnila v roku 1983, obnova interiéru v roku 1986.

Prvým farárom bol Kajcsa Miklós (1689 - 1712, 24 rokov). Od roku 1999 je farárom Lorenzo Pasztor.

Kostolné zvony

Pôvodný zvon bol prinesený po spustošení kostola sv. Ladislava postaveného v lese medzi obcami Drienovec a Debarď, v ktorom sa do roku 1400 konali sväté omše. V roku 1923 do obce boli privezené 3 nové zvony vyhotovené v Prešove.
Počas II. svetovej vojny jeden z nich zobrali vojaci. V súčasnosti máme dva zvony.

 

 

 

 

 

Obecný cintorín

Na severe od kostola sa nachádza starý cintorín, v súčasnosti nevyužívaný a ani neudržiavaný. Na východe od neho bol miestnym farárom Ľudovítom Tarsovitsom 25. marca 1914 otvorený užívaný obecný cintorín.

Obecné kríže

1. kríž bol na začiatku obce na krasovou vyvieračkou na konci parku kaštieľa a postavený v roku 1896 z milodarov Petra Szabóa a jeho manželky.

2. kríž bol postavený v roku 1839 na konci obce Jozefom Ulbrichom.

Kaplnka Panny Márie sa nachádza v dolnej časti obce, na križovatke cesty smerom k cigánskej osade a cesty vedúcej ku kameňolomu poľnohospodárskeho družstva. Každoročne 8. septembra sa tu oslavuje sviatok narodenia Panny Márie. Pri tejto príležitosti občania obce vyzdobia svoje okná a zapália sviečku.

 

 

 


 

Klasicistický kaštieľ

Bol postavený v roku 1780 pod vedením rožňavského staviteľa J. Mayera, v roku 1838 rozšírený o kaplnku rožňavským biskupom Jánom Scitovským.

Je to dvojpodlažná budova s neskoršími prístavbami. Nad hlavným vchodom je balkón s kovanou klasicistickou mrežou. Kaštieľ je postavený na úpätí kopca Čimája a to tak, že čelná – južná strana budovy je jednoposchodová a západná – severná časť je prízemná.
V severnej časti budovy je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pôvodne zdobená peknými nástennými maľbami, ktorá však počas pôsobenia poľnohospodárskeho odborného učilišťa až do roku 1898, bola prerobená na telocvičňu, následkom čoho boli nástenné maľby znehodnotené a zničené.

V parku kaštieľa je jazero, v súčasnom období však neudržiavané. Nad jazerom v lese bola v minulosti krížová cesta, ktorá viedla ku kaplnke Sedmebolestnej Panny Márie. V parku sa nachádza silná krasová vyvieračka. Od roku 1963 slúži ako zdroj pitnej vody pre Košice. Z toho dôvodu kríž na krasovou vyvieračkou v roku 1962 bol premiestnený do areálu kostola.

Kaštieľ bol sídlom Rožňavského biskupstva, po znárodnení slúžil pre školské účely. Po reštitúcii biskupstvo opäť dostalo kaštieľ do svojho vlastníctva a v súčasnom období ho obývajú Mariánske Sestry, ktoré kaštieľ pomaly obnovujú.